PrvýKrát.sk je kampaň, ktorá bude motivovať mladých, aby prišli ku komunálnym voľbám v roku 2022.